FASAD RENGÖRING


På Mifran AB vill vi garantera dig rätt behandling från början till slut. Det finns många typer av fasader, som alla är viktiga att känna till, då de skall behandlas individuellt med avseende på kemi, rengöring och behandlingsmetod. Mifran AB har specialiserat sig på rengöring av fasader i betong, tegel och aluminium.

ALGBEHANDLING OCH UNDERHÅLL AV FASADER

För att fasaden ska uppnå bästa resultat rekommenderar Mifran AB alltid en algbehandling. Rengöringsmedlet sprutas på fasaden och löser upp smutsen, vilket påbörjar en process som tar bort både röda och gröna alger och svart nedsmutsning i form av lav. Behandlingen dödar även algernas rötter, som sitter inne i fasaden, vilket är viktigt att göra före impregneringen. En algbehandling bidrar också till att rengöringen av fasaden kan göras mer noggrant och försiktigt, eftersom trycket är inställbart och därmed kan sänkas.

Underhåll: För att behålla bästa resultat rekommenderar Mifran AB en årlig algbehandling av fasaden.


RENGÖRING AV FASADER

Efter algbehandlingen kan fasaden rengöras. Rengöringen utförs med vår special utrustning som väljs utifrån fasadens hårdhet, utsmyckning och material. Användningen av varmvatten, kallvatten, tryck och vattenvolym är beroende av fasaden.


KEMIKALIER

För att skona miljön så mycket som möjligt, har Mifran AB en låg förbrukning av kemikalier. Om det är nödvändigt att använda sig av kemikalier, kommer vi alltid att informera er om detta i förväg. Det arbete som utförs kommer att följa tillverkarens rekommendationer och den omfattande erfarenhet som vi har.


YTBEHANDLING

Efter rengöring av tegel och betong fasader rekommenderar Mifran AB att ge ytan en ytbehandling.

Ytbehandlingen hindrar fukt och vattenintrång och hämmar tillväxt och missfärgning av alger, smuts, svart mögel och andra oönskade föroreningar. Den reducerar vattenflödet och minskar samtidigt risken för frostskador över vintern.